بازی های فلش داد و بیداد ROBO

فلاش

صفحه نمایش کامل
داد و بیداد ROBO

داد و بیداد ROBO

این ربات عصبانی است، ماموریت شما اجرا می شود و از بین بردن تمام ساختمان ها و همه کسانی که سعی می کنید تا او را متوقف کند. به دست آمده بدون نظامی رسیدن به شما. اگر آنها موفق خواهد شد که با tomake ربات خود اجرا کنید دوباره.

برای حرکت روبات و استفاده از آمار فلش.

شما دوست دارید Robo Rampage? به اشتراک گذاری آن را با دوستان خود!

اشتراک لینک:

داد و بیداد ROBO

Robo Rampage

این ربات عصبانی است، ماموریت شما اجرا می شود و از بین بردن تمام ساختمان ها و همه کسانی که سعی می کنید تا او را متوقف کند. به دست آمده بدون نظامی رسیدن به شما. اگر آنها موفق خواهد شد که با tomake ربات خود اجرا کنید دوباره.

جاسازی این بازی به سایت شما با کپی کردن کد زیر:
عشق بازی های فلش RSS توییتر فیس بوک گوگل +