بازی های فلش انسان زنده شد مومیایی مقبره 2

flash

بازی
Mummy Tombs 2
با بررسی کوچک مومیایی خرابه های مصر باستان شناس خطرناک بیدار شده و نیاز به فرز با ماشه و پایان دادن به همه را نجات داد. نابود به عنوان مومیایی و بسیاری از نقاط درآمد است که می تواند برای سلاح های جدید رد و بدل شده است.

قراردادن
Mummy Tombs 2
با بررسی کوچک مومیایی خرابه های مصر باستان شناس خطرناک بیدار شده و نیاز به فرز با ماشه و پایان دادن به همه را نجات داد. نابود به عنوان مومیایی و بسیاری از نقاط درآمد است که می تواند برای سلاح های جدید رد و بدل شده است.

جاسازی این بازی به سایت شما با کپی کردن کد زیر:
Zombies in the ShadowPlants vs Zombies OnlineBen 10 vs ZombiesEarn to Die 2012Zombie SmasherBoxhead 2 Play RoomsCity of Zombies & Ninjas 3DRoad Of The Dead 2Undead HighwayBitmap Tower Defense 3Zombie Apocalypse 4Killing RoadMass Mayhem Zombie ApocalypseBounzy 2Virus - Begining Of EndAshes 2 Ashes: Zombie Cricket
Love Flash Games rss twitter facebook Google +