بازی های فلش آشپزی برگر پخت و پز

flash

Full Screen
Burger Cooking

برگر پخت و پز

پخت و پز؟ امروز لمس همبرگر، سریع سخت و رسیدن به پخت و پز و فروش همبرگر. چگونه به طبخ همبرگر در کتری. آه، کلاسیک آمریکایی. این باعث می شود حدود چهار همبرگر آبدار. برگر بازی پخت و پز.

شما دوست دارید Burger Cooking? به اشتراک گذاری آن را با دوستان خود!

اشتراک لینک:

Burger Cooking

Burger Cooking

پخت و پز؟ امروز لمس همبرگر، سریع سخت و رسیدن به پخت و پز و فروش همبرگر. چگونه به طبخ همبرگر در کتری. آه، کلاسیک آمریکایی. این باعث می شود حدود چهار همبرگر آبدار. برگر بازی پخت و پز.

جاسازی این بازی به سایت شما با کپی کردن کد زیر:
Love Flash Games rss twitter facebook Google +