بازی های فلش جک بلک بزور و با تهدید مجبور بانجام کاری کردن

فلاش

صفحه نمایش کامل
بزور و با تهدید مجبور بانجام کاری کردن

بزور و با تهدید مجبور بانجام کاری کردن

آیا شما به اندازه کافی باهوش به ضرب و شتم فروشنده؟ انتخاب دو برابر، ضربه و یا ایستاده به دقت و جمع آوری پول نقد را به نفع خود! کنترل ماوس. نرم افزار پخش اولیه دو کارت دست با این گزینه از کارت های طراحی را به ارزش کل به 21 یا کمتر، بدون تجاوز از آن پرداخته شده است، به طوری که فروشنده با داشتن یک دست کمتر از بازیکن و یا بیش از 21 را از دست بدهید.

شما دوست دارید Blackjack? به اشتراک گذاری آن را با دوستان خود!

اشتراک لینک:

بزور و با تهدید مجبور بانجام کاری کردن

Blackjack

آیا شما به اندازه کافی باهوش به ضرب و شتم فروشنده؟ انتخاب دو برابر، ضربه و یا ایستاده به دقت و جمع آوری پول نقد را به نفع خود! کنترل ماوس. نرم افزار پخش اولیه دو کارت دست با این گزینه از کارت های طراحی را به ارزش کل به 21 یا کمتر، بدون تجاوز از آن پرداخته شده است، به طوری که فروشنده با داشتن یک دست کمتر از بازیکن و یا بیش از 21 را از دست بدهید.

جاسازی این بازی به سایت شما با کپی کردن کد زیر:
عشق بازی های فلش RSS توییتر فیس بوک گوگل +