بازی های فلش 2 میدان جنگ

flash

بازی
Battlefield 2
دو جنگ تیغ 47X و الوهیت-SSX پشت در عمل برای نجات گروهی از دانشمندان و نخبگان. مسلح به AK-35s، shotguns تا، flamethrowers و نارنجک راه خود را به انفجار آنها را از طریق نیروهای دشمن.

کنترل: ماوس برای هدف و کلیک کنید تا عکسبرداری W، S، D کلید به حرکت کلید 1,2,3 انتخاب سلاح کلید فضا دریافت enemie سلاح گرم کلیدی برای کلید P granade به توقف بازی ساعت toogle را پنهان کردن و نشان دادن پانل
قراردادن
Battlefield 2
دو جنگ تیغ 47X و الوهیت-SSX پشت در عمل برای نجات گروهی از دانشمندان و نخبگان. مسلح به AK-35s، shotguns تا، flamethrowers و نارنجک راه خود را به انفجار آنها را از طریق نیروهای دشمن.

جاسازی این بازی به سایت شما با کپی کردن کد زیر:
Love Flash Games rss twitter facebook Google +